Politici

Politică de rambursări și returnări

Politica de retur

Conform Ordonanței de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intra în posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Prin contract la distanta se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat intre un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

Dreptul de retur în max 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul www.edituraliteragraf.ro

Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice.

Pot fi returnate numai produsele/ cărțile care au pagini lipsă, sunt dezlipite sau prezintă defecțiuni tipografice, din cauza cărora manuscrisul nu poate fi citit.

Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Edituraliteragraf.rode către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.

Edituraliteragraf.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vândut sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după semnarea acestora și începerea activității/după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător; furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

Conform Ordonanței de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intra în posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Prin contract la distanta se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat intre un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

Dreptul de retur în max 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul www.edituraliteragraf.ro

Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice.

Pot fi returnate numai produsele/ cărțile care au pagini lipsă, sunt dezlipite sau prezintă defecțiuni tipografice, din cauza cărora manuscrisul nu poate fi citit.

Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Edituraliteragraf.ro de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.

Edituraliteragraf.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vândut sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după semnarea acestora și începerea activității/după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător; furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

Obligațiile care revin editurii Literagraf în cazul retragerii

Editura Literagraf rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii.

Editura Literagraf rambursează sumele menționate mai sus folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei secțiuni, editura nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepția cazului în care editura s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, editura poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către editură, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Obligațiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonanței nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care editura acceptă să suporte acele costuri sau în care editura nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului,editura preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informează Editura Edituraliteragraf.ro cu privire la decizia de retragere din contract printr-o notificare scrisa la literagraf@gmail.com

Termeni și condiții

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

UTILIZAREA ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI IMPLICIT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

DREPTURI DE AUTOR

Conținutul site-ului este, în totalitatea lui, proprietatea editurii Literagraf și, după caz, a altor persoane juridice sau fizice. Copierea și utilizarea conținutului fără a obține în prealabil acordul editurii Literagraf sau al proprietarului de drept sunt interzise și ilegale.

MĂRCI ÎNREGISTRATE

Denumirile „Editura Literagraf“, „Librărie Literagraf“, precum și logo-urile asociate lor sunt mărci înregistrate care pot fi folosite numai cu acordul proprietarului de drept și numai în legătură cu produsele sau serviciile editurii Literagraf. Utilizarea altor mărci înregistrate afișate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DE NATURĂ PERSONALĂ

Facem toate eforturile ca informațiile de natură personală pe care ni le furnizați să rămână confidențiale. Deși folosim în acest scop mijloace tehnice adecvate, securitatea transferului de date prin Internet nu poate fi garantată sută la sută. Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de transmiterea intenționată sau cu rea intenție a unor informații de natură personală prin e-mail sau prin alte mijloace specifice Internetului.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Editura Literagraf și furnizorii/partenerii săi nu pot fi trași la răspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizării site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilității utilizării acestora. Deși face toate eforturile în acest sens, Editura Literagraf nu garantează că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori, că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri (viruși, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune, specifice Internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor), că informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte și la zi (inclusiv disponibilitatea cărților și altor produse prezentate în site).

UTILIZAREA SITE-ULUI

În timpul utilizării site-ului și a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc.; vă angajați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului; vă angajați să suportați orice costuri adiționale legate de utilizarea site-ului – cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii Internet.

Utilizarea serviciilor site-ului care vă dau posibilitatea să publicați opinii personale (comentarii, bloguri etc., în măsura în care acestea sunt active) implică din partea dvs. angajamentul de a folosi un limbaj civilizat şi de a rămâne în limitele subiectului abordat (o carte, un autor etc.). Este de la sine înțeles că aprecierile rasiste, xenofobe, jignirile la adresa altor cititori, obscenitățile ş.a.m.d. sunt interzise şi atrag în mod automat ne publicarea textului în cauză. Acceptați, de asemenea, că publicarea comentariilor dumneavoastră nu este instantanee, ci ulterioară unei proceduri de aprobare.

MODIFICĂRI

Editura Literagraf își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile de față, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afișate în acest loc și vor avea efect imediat, iar utilizarea site-ului în continuare înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Termenii și condițiile de utilizare se supun legislației române în vigoare.

Politică privind utilizarea fișierelor cookie

Politică privind utilizarea fișierelor cookie

1. Introducere Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.edituraliteragraf.ro, precum și a paginilor de internet subsidiare (www.edituraliteragraf.ro ). Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către editura Literagraf în contextul navigării utilizatorilor pe aceste pagini de internet.

2. Ce sunt cookie-urile? Website-urile noastre utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni care este stocat și/sau citit de browserul dumneavoastră pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră final (de exemplu, computer, laptop sau telefon), în funcție de site-urile web pe care le vizitați. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Odată instalate, cookie-urile au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate. Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

3. Scopurile în care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestor pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestor pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acestora de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care sunt utilizate aceste pagini de internet de către editura Literagraf în calitate de deținător al acestor pagini de internet; • anticiparea unor eventuale servicii care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestor pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate;
 • furnizarea de conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – cărți, articole, noi apariții, cadouri,promoții, accesorii, decorațiuni;
 • furnizarea de oferte adaptate intereselor utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă;
 • furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator. Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează aceste pagini de internet, editura Literagrafpoate adopta măsuri pentru ca aceste pagini de internet să fie mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • păstrarea coșului de cumpărături;
 • postarea recenziilor pe site.

4. Durata de viață a cookie-urilor Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care un cookie este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri, care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment, prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet, pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 1. Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dumneavoastră, care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului și nu pot fi dezactivate.
 2. Fișiere de tip cookie de înregistrare. Atunci când vă înregistrați pe acest website, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri ne permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu numele de utilizator al contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „Păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.
 3. Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dumneavoastră. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigarea dumneavoastră pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.
 4. Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat website-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul nostru, de exemplu, asigurând că puteți găsi ușor ceea ce căutați. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat, putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și numele de utilizator, utilizarea acestora fiind supusă prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. În ceea ce privește third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze și în unele cazuri poate depăși 2 ani. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookies, consultați Secțiunea 6 de mai jos.
 5. Fișiere de tip cookie privind geotargeting sunt utilizate de către o aplicație care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. În ceea ce privește third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze și în unele cazuri poate depăși 2 ani. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookies, consultați Secțiunea 6 de mai jos.
 6. Fișiere de tip cookie privind marketing și identificarea publicului țintă înregistrează vizita dumneavoastră pe website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Vom utiliza aceste informații pentru a oferi reclame mai relevante pentru dumneavoastră și interesele dumneavoastră. De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. De asemenea, putem împărtăși aceste informații cu terțe părți (cum ar fi agenții de publicitate) în acest scop. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. În ceea ce privește third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze și în unele cazuri poate depăși 2 ani. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookies, consultați Secțiunea 6 de mai jos.
 7. Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale vă permit să împărtășiți pe site-ul web activitatea dumneavoastră pe rețele sociale, cum ar fi Facebook și Twitter. Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookies, consultați Secțiunea 6 de mai jos.
 8. Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.

6. Ce sunt cookie-urile plasate de terți? Anumite secțiuni de conținut de pe paginile de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către editura Literagraf, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”). Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de confidențialitate disponibilă în acest site.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook.

 1. Google Analytics. Website-urile noastre utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit website să analizeze modul în care utilizați respectivul website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a website-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE și/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea website-ului pentru operatorii website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți, în cazul în care are această obligație conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru web. Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-on pe browserul dvs. web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. Alte fișiere de tip cookie analitice și privind performanța. În mod similar și în aceleași scopuri (analiză și monitorizarea traficului), website-ul nostru utilizează fișiere de tip cookie pentru a colecta date privind interacțiunea dumneavoastră cu site-ul web și comportamentul dumneavoastră de navigare pe website (inclusiv ID-ul fișierului de tip cookie, adresa IP și tipul de dispozitiv utilizat pentru a accesa website-ul). Totuși, primim doar date agregate privind utilizatorii Website-ului, fără nicio posibilitate de a vă identifica.
 3. Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale. Pe unele dintre website-urile noastre, terțe părți care furnizează aplicații prin intermediul acestor website-uri pot plasa propriile lor fișiere de tip cookie în vederea monitorizării performanței aplicațiilor lor sau pentru a-și personaliza aceste aplicații pentru dumneavoastră. De exemplu, atunci când distribuiți un articol utilizând un buton de distribuire în rețelele de socializare (e.g., Facebook, Twitter) disponibil pe un website, platforma rețelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. Asemenea fișiere de tip cookie nu pot fi accesate de editura Literagraf.

7. Informațiile stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni, care permite recunoașterea browserului. Aceste pagini de internet recunosc browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

8. Setări privind cookie-urile Unele caracteristici esențiale ale website-urilor nu vor funcționa fără cookie-uri. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Când accesați site-ul verificați setările referitoare la cookie-uri și activați modulele cookie de care puteți beneficia. Cookie-urile „strict necesare“ nu pot fi dezactivate. Cookie-urile de preferință, pentru statistică și cookie-urile de marketing pot fi activate sau dezactivate din setări.

9. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteți să blocați sau eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră, fie prin utilizarea unor aplicații puse la dispoziție de terți, sau urmând instrucțiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Toate browserele oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în meniul „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” al browserului dumneavoastră. Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la literagraf@gmail.com

Livrarea produselor

Plata online – Livrarea produselor la plata online (cu cardul) se face doar in urma confirmării plății.

Plata ramburs – Livrarea produselor cu plata la livrare se face la scurt timp după inregistrarea comenzii, iar plata se face la curier.

Variante de livrare:

Prin curier în România: livrarea se face in maxim 48 de ore de la inregistrarea platii, pentru orice produs fizic din stocul Literagraf. Aceasta varianta de livrare este oferita în toate localitățile/comune/sate din România prin curier.

Termenele de livrare pot suferi modificari atunci când un produs este nou lansat, datorită volumului mare de comenzi în timp scurt.

În anumite situații, Editura Literagraf SRL își rezerva dreptul de a mari termenul de livrare, dar numai cu acordul clientului. În lipsa acordului, comanda se anulează.
În cazul în care clientul nu poate fi contactat la data și ora stabilita pentru livrare, produsele comandate vor fi rezervate timp de 3 zile lucrătoare, interval de timp în care se va încerca recontactarea clientului pentru a definitiva livrarea. Dacă nici în acest interval de timp clientul nu poate fi contactat, comanda va fi anulata.

În cazul stornării comenzilor sau Returului în 14 de zile, costul de transport nu se returnează.

cartae at