DTP

 

În această etapa se asigura, prin coeziunea de stil a elementelor de structură a cărții, a imaginilor, a listelor, tabelelor, a elementelor de grafică vectorială, a tuturor partilor ce ajung să compună cartea, ca vizualul să exprime adecvat conținutul și citirea să se poată desfășura plăcut, ușor.
Fluxul de lucru asociat etapei implică 2 pași: creație și prepress.

Partea de prepress conține:
– importarea textelor, imaginilor; aplicarea stilurilor

⚠️De evitat:
Revenind la fișierul de autor, de obicei Word, acesta e necesar sa respecte câteva reguli de formatare, pentru a fi preluat în procesul de tehnoredactare.
Folosiți fonturile implicite, pentru Word este Times New Roman, pentru Open Office este Calibri. Paragrafele sunt separate prin tasta ENTER. Nu folosiți tab la începutul paragrafului sau orice alte spații albe(tasta space) pentru a indica felul în care doriți să arate paragraful. În acest stadiu evitați orice creativitate vizuală!Nu formatați textul pe coloane multiple. Evitati să folosiți text subliniat. Daca e posibil, înlocuiti cu italice. Nu plasați elemente non-text în manuscris. Imaginile, tabelele, listele, graficele, etc sunt livrate separat.   

cartae at